شرایط استفاده

در جاوا علامت تجاری اوراکل است

در توسعه دهندگان توافق می کنید که برنامه های خود را آپلود به وب سایت ما از طریق فرم تماس و یا ایمیل، ما حقوق آنها را منتشر، از جمله شیشه می دهد و فایل ها، تصاویر و توضیحات JAD.

در اطلاعات و محصولات در دسترس شما در این وب سایت ممکن است حاوی اشتباهات، در معرض دوره های وقفه و ارائه "AS IS" بدون هیچ گونه ضمانت.

در Javaware است مسئول هر گونه محتوای نادرست نیست، برای عملکرد هر یک از لینک ها به وب سایت های مرتبط.

در Javaware می توانید پشتیبانی فنی برای هر یک از محصولات نرم افزار فراهم نیست، و یا هر گونه خسارت که ممکن است با آنها و یا عدم امکان آنها تناسب ایجاد می شود.

لطفا توسعه نرم افزار برای پشتیبانی فنی مشورت کنید.