تبلیغات:

Screenshot locks

Screenshot locks

صفحه نه تنها امنیت گوشی خود را فراهم می کند بلکه طول می کشد مراقبت از برنامه های نگهداری شده در گوشی خود را برای جلوگیری از ناپدید شدن، بیشتر از آن در دستگاه های لمسی کامل...

اطلاعات بیشتر

Capture It

Capture It

ضبط صفحه نمایش خود را با آن است. رایگان بدون نیاز به ثبت نام کنید. آن را ضبط ابزار ساده برای گرفتن صفحه نمایش است که اجازه می دهد تا شما را به تصرف همه چیز است که بر روی صفحه نمایش شما نمایش داده...

اطلاعات بیشتر
تبلیغات:

تبلیغات: