تبلیغات:

Smart switch App

Smart switch App

سوئیچ های هوشمند برنامه یک نسخه appication جدید است که با استفاده از به حرکت مخاطبین، پیام ها و موسیقی را به گوشی دیگری است. برنامه اجازه می دهد برای انتقال سریع تر موارد مهم هر زمان. این ارائه اتصال سریع تر به دستگاه های...

اطلاعات بیشتر